ICT Uppsala på LinkedIn

Gruppen ICT Uppsala grundades som en sluten grupp, primärt avsedd för medlemsföretag i den ekonomiska föreningen ICT Uppsala och dess intressenter. Syftet var att främja diskussioner och kontakter mellan medlemsföretagen och på så sätt ge möjlighet att öka tillväxten för medlemsföretagen och ICT som område i Uppsala.

Styrelsen för ICT Uppsala strävar efter att öka samarbetet och mellan, och kännedomen om, medlemsföretagen och andra branschföretag i Uppsala. Vi är övertygade om att detta görs bättre genom att denna grupp är öppen och vi har därför genomfört denna förändring.

Styrelsen kommer fortlöpande delta i informationsutbytet och debatten här genom att presentera våra medlemsföretag samt aktiviteter och nyheter som vi tror kan vara av intresse för alla som är verksamma inom ICT-området i Uppsala.

Besök oss på LinkedIn

 

Kommentarsfunktionen är avstängd