ICT-pub tema medarbetarengagemang

 

Medarbetarengagemang är en viktig faktor för framgångsrika företag men statistiken för medarbetarengagemang förmedlar tyvärr en ganska dyster bild. Enligt Gallups undersökningar är det så många som 86% av oss som är oengagerade i vårt arbete här i Sverige. Maria berättade hur det förhåller sig till övriga världen, hur det skiljer sig mellan generationer och framför allt – hur vi kommer till rätta med engagemanget på våra arbetsplatser och hur vi skapar den motivation vi själva behöver!

Kommentarsfunktionen är avstängd