Aurora Innovation

Vi på Aurora Innovation har över 20 års erfarenhet av att sammanföra patienter och vårdpersonal genom vår lösning för patientkontakt, Aurora teleQ. Vi automatiserar kommunikationsflödet, vilket förenklar vardagen för både vårdpersonal och patienter. Tiden är vår mest värdefulla tillgång, och genom att förbättra tillgängligheten, minska kötiden och skapa effektivare kontaktvägar skapar vi utrymme för både patienter och vårdpersonal att få mer tid.

Vi strävar efter att maximera tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. Med en passion för att öka patienternas tillgänglighet till vårdtjänster och samtidigt skapa välfungerande arbetsmiljöer för vårdpersonalen, erbjuder vår digitala plattform för patientkontakt en rad funktioner från återuppringning, chatt och video till bokning och dialog via webben. Vi vill helt enkelt göra livet lite lättare för både patienter och vårdpersonal.

Som dotterbolag till Aurora Invest och med bas i Uppsala sedan 2005 har vi vuxit till ett team på ca 100 medarbetare med en omsättning på cirka 150 miljoner. Med närvaro i Sverige, Finland, Nederländerna, Spanien och Portugal, och med över 9 000 SaaS-enheter levererade över hela Europa, strävar vi ständigt efter att utvidga vår marknad.

Vi arbetar nära våra partners, från applikationspartners som integrerar funktioner för att skapa ännu större kundvärde till försäljningspartners där vår lösning, Aurora teleQ, förstärker deras erbjudanden. Tillsammans med våra partners är vi en del av ett digitalt ekosystem som skapar värde för både patienter och vårdpersonal.

Våra värderingar – samarbete, mod och enkelhet – genomsyrar allt vi gör, både internt och externt. Utforska möjligheterna med Aurora Innovation och låt oss tillsammans forma framtidens vård.

Kontaktperson
Jesper Stockenstrand
Adress
Sidenvävargatan 17 | 753 19 | Uppsala
Telefon
073-254 21 44
Epost
Jesper.Stockenstrand@aurorainnovation.com
Webb
www.aurorainnovation.com