GlobalConnect AB

GlobalConnect är en etablerad leverantör av pålitliga och kraftfulla tele- och datakommunikationstjänster till företag med högt ställda krav. Grunden i verksamheten, och det vi bygger våra tjänster på, är ett eget nordiskt fibernät, renodlad modern teknik, integrerad samtrafik för telefoni samt ett antal moderna datorhallar.

Kontaktperson
Gustav Ståhl, Camila Buzaglo
Adress
Bäverns gränd 17, 753 19 Uppsala
Telefon
018 - 843 1090, 070-545 32 69 (Camila)
Epost
gustav.stahl@ip-only.se, camila.buzaglo@ip-only.se
Webb
www.ip-only.se