IT-Huset

IT-HUSET är ett konsultbolag som sedan 1997 hjälper våra kunder med deras digitalisering. Våra 100 anställda, fördelade mellan kontor i Uppsala och Stockholm jobbar som enskilda konsulter hos våra kunder eller i något av våra teamåtaganden. Vi utgår från att alla individer är unika och har alltid byggt IT-HUSET med den tanken som ledstjärna. Vi förändrar oss ständigt, vi har t.ex. gått över till en nätverksbaserad organisation utan konsultchefer och konsultgrupper, allt i vår strävan att bli en så bra arbetsgivare och leverantör vi bara kan!

Kontaktperson
Svante Kumlien
Adress
Vaksalagatan 2, 753 20 UPPSALA
Telefon
072-079 65 41
Epost
svante.kumlien@it-huset.se
Webb
it-huset.se