LeanOn

LeanOn AB är ett väletablerat bolag inom ICT. Sedan starten 1998 har LeanOn levererat säkra systemlösningar för finansbranschen. Företaget har lång erfarenhet av komplexa och prestandakrävande lösningar och projekt. LeanOn har fokuserat på områden som rör information, transaktion och integration. De tjänster som erbjuds är en mix av konsultverksamhet och större projektåtaganden med egna produkter.

LeanOn erbjuder tre produkter inom värdepappershandel: LISA, LEIF och KARL. De kan användas var för sig som separata lösningar eller integreras med varandra för en helhetlig lösning. De tre produkterna är byggda med en modern arkitektur och teknologi vilket gör de anpassningsbara efter kundens behov och nya regelverk på marknaden.

LeanOns uppdragsgivare är några av Nordens största banker, börser och värdepappersbolag. Gemensamt för LeanOns kunder är att de kännetecknas av strikta regler för hur betalningar och andra transaktioner ska hanteras och höga krav på säkerhet och integritet. Systemen måste fungera dygnet runt och kraven på tillgänglighet, snabbhet och riktighet är höga – inte minst från kunder och användare.

LeanOn levererar lösningar där säkerhet och prestanda är ett krav. Med sina flexibla produkter och den tekniska utvecklingen möter LeanOn även marknadens behov av digitalisering och tillgänglighet.

 

 

Kundreferenser
Nasdaq
SEB
Swedbank
Mangold Fondkommission
Carnegie Fonder
Erik Penser Bank
Indecap

 

 

Kontaktperson
Klas Malmén
Adress
Smedsgränd 3, 753 20 Uppsala
Telefon
018-480 25 00
Epost
klas.malmen@leanon.se
Webb
www.leanon.se