SICS

SICS är Sveriges ledande industriforskningsinstitut inom informations-
och kommunikationsteknik med speciell inriktning mot programvara,
system och tjänster. SICS sysselsätter ca 160 forskare varav ca 96
disputerade. SICS bedriver forskning som är både världsledande och
behovsmotiverad med en tidshorisont bortom företagens egna
forskningsavdelningar. SICS styrka baseras på djup specialistkunskap
och en god position i det internationella forskarsamhället, kombinerat
med långvariga och nära samarbeten med industripartners.

SICS har huvudkontor i Kista och filialer i Uppsala, Västerås,
Linköping, Norrköping och Lund.

En betydande del av SICS forskning finansieras av ett industrikonsortium bestående av
Ericsson, ABB, Saab, Bombardier och TeliaSonera

Kontaktperson
Niklas Rudemo
Adress
Dag Hammarskjölds väg 40 C, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Telefon
070-2647180
Epost
niklas.rudemo@sics.se
Webb
www.sics.se