Uppsala Universitet, Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet har en ledande ställning inom forskning, forskarutbildning och utbildning. Som en gemensam grund ligger forskning inom datalogi, datorteknik, systemteknik, beräkningsvetenskap samt visuell information och interaktion. Kursutbudet är omfattande och har stort djup och bredd.

Man kan läsa hela program och ta civilingenjörs-, magister- eller kandidatexamen eller läsa fristående kurser och kurspaket. Många kurser på olika nivåer ges nätbaserade eller på distans. Forskarutbildningen är omfattande och bedrivs delvis inom nationella forskarskolor och i samarbete med industrin.

Kontaktperson
Ida-Maria Sintorn
Adress
Polacksbacken (Lägerhyddsvägen 1,) Uppsala
Telefon
018-471 3461
Epost
ida.sintorn@it.uu.se
Webb
http://www.it.uu.se/