Frukostseminarium

Olle Bergdahl, e-strateg i Uppsala kommun och ansvarig för digitalisering, berättade om digitaliseringsarbetet i kommunen. Vad som är på gång och vad som ligger för framtiden.

Läs mer

Uppskattad säljutbildning

ICT’s medlemmar uppskattade säljutbildningen som hölls av Mats Ehrenström. Desireé Stolpe, Supportchef S2 ”Vi tränade oss i att förmedla en känsla för varandra i smågrupper. Det var väldigt givande.”

Läs mer

Relationsskapande på ICT-dagen!

VD Morgan Sandberg, S2 Communications ”Vi på S2 pratade kundrelationer med 93 st personer om hur de skaffar nya kunder, behåller befintliga och återvinner tappade.” Marie Löwenthal, TeliaSonera ”ICT-dagen var ett utmärkt forum för att skapa nya kontakter. Dels för att få tillfälle att berätta för branschkollegor om allt spännande…

Läs mer